Eenmalig elektronisch melden van reis Vlaanderen – Nederland vanaf 15 februari 2023 mogelijk

Eenmalig elektronisch melden van reis Vlaanderen – Nederland vanaf 15 februari 2023 mogelijk

Vaar je vanuit Nederland naar Vlaanderen of omgekeerd? Dan hoef je vanaf 15 februari deze reis maar eenmalig aan te melden. Nogmaals elektronisch ‘heraanmelden’ bij de grens is dan niet meer nodig. “Deze administratieve vereenvoudiging is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen De Vlaamse Waterweg nv en Rijkswaterstaat. Ze verhoogt de veiligheid van de binnenvaart en zorgt voor een efficiëntere afhandeling van de administratie”, aldus Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

Vanaf 15 februari 2023 worden de reis- en ladingsgegevens die voorafgaand aan de reis worden gemeld via meldsoftware (bijvoorbeeld BICS) direct gedeeld met de onderlinge partners. “Het is fijn dat dit op deze manier kan. Het scheelt vooral dubbel werk voor de schipper. We kregen signalen vanuit de sector dat elektronisch melden bij de grens, tussen Vlaanderen en Nederland, voor veel frustratie kon zorgen. Zeker omdat de internetverbinding juist op die plekken soms hapert. Ik ben dan ook trots dat deze aanpassing mogelijk is”, vertelt Karin Valkenier, projectleider binnen Rijkswaterstaat.

Efficiëntere afhandeling
In Vlaanderen worden de gegevens sinds deze aanpassing ook direct gedeeld met de waterwegbeheerders op het traject van het schip via het eRIBa-platform. “Dit alles wel op de voorwaarde dat de schipper minstens twee routepunten doorgeeft via de meldsoftware. Dit zorgt voor een efficiëntere afhandeling van de vooraanmelding aan de kunstwerken en een vlotte en juiste facturatie”, zegt Jan Gilissen, RIS applicatiebeheerder van De Vlaamse Waterweg nv.

Vlotte vaart
We starten vanaf 15 februari met deze uitwisseling. Je hoeft niets extra te doen als schipper, behalve dan eenmalig elektronisch melden bij vertrek van de reis. We hopen dat dit voor iedereen een nog vlottere vaart betekent.