Elektronisch melden in stijgende lijn

Elektronisch melden in stijgende lijn

Goed nieuws vanuit de binnenvaart: het aantal elektronische meldingen zit nog steeds in stijgende lijn. Ook de kleinere vrachtschepen dragen bij aan dit succes.

Onze ambitie is om op korte termijn 80% van de vloot de digitale sprong te laten maken. De laatste cijfers tonen aan dat we op de goede weg zijn. Het aandeel elektronische meldingen binnen het totaal ging van 36% in december 2021 naar 54% in maart 2022.

Hoe kan je melden?

Het slimme communicatieplatform eRIBa zorgt ervoor dat gemelde gegevens aan de juiste vaarautoriteiten doorgestuurd worden. Als schipper heb je enkel een pc met internetverbinding en meldsoftware nodig zoals bijvoorbeeld BICS.

Onze dank gaat uit naar alle schippers die vandaag al digitaal op koers liggen. Wie nog twijfelt, mag gerust contact met ons opnemen via info@eriba-platform.be of via www.eriba-platform.be .