Elektronisch melden verplicht voor alle beroepsvaart in Vlaanderen vanaf 1 juli 2024

Elektronisch melden verplicht voor alle beroepsvaart in Vlaanderen vanaf 1 juli 2024

Concreet betekent deze verplichting dat je op de Vlaamse waterwegen reis-, schip- en laadgegevens elektronisch moet melden via meldsoftware aan boord en dat vóór aanvang van de reis. Deze gemelde gegevens worden door eRIBa automatisch doorgestuurd naar alle vaarwegautoriteiten op jouw route op voorwaarde dat je minstens twee routepunten doorgeeft via jouw meldsoftware. Elektronisch melden zorgt voor een efficiëntere afhandeling van je administratie en verhoogt bovenal de veiligheid van de binnenvaart. Wacht niet op de verplichting: doe nu al het nodige om je in regel te stellen. .