Elektronische meldPLICHT voor binnenvaart goedgekeurd door Vlaamse Regering

Elektronische meldPLICHT voor binnenvaart goedgekeurd door Vlaamse Regering

De Vlaamse Regering heeft definitief het besluit goedgekeurd dat een elektronische meldplicht invoert voor binnenvaartschepen. De binnenvaart zal daardoor verplicht worden om op de Vlaamse waterwegen een aantal belangrijke gegevens over het schip, de reis en de lading op elektronische wijze ter beschikking te stellen via meldsoftware. Deze verplichting gold al sinds 1 maart 2021 voor schepen die gevaarlijke goederen vervoeren, maar wordt nu uitgebreid naar alle binnenvaart. De gegevens die worden ingevoerd via meldsoftware aan boord, worden via eRIBa automatisch bezorgd aan de betrokken vaarwegautoriteiten. Dat vermindert de administratieve last voor de autoriteiten én de binnenvaartondernemer en verhoogt de veiligheid van de binnenvaart. De datum waarop de verplichting effectief in voege gaat ligt nog niet vast en communiceren we zo snel mogelijk.

Wacht niet op verplichting: meld elektronisch

Elektronisch melden maakt de binnenvaart vlotter en veiliger. Het zorgt er o.a. voor dat sluizen het schutten beter kunnen plannen. Dat spaart water én tijd, want je kan 24 uur op voorhand aanmelden! Wacht dus niet op de elektronische meldplicht, maar profiteer nu al van de voordelen van elektronisch melden. Vandaag gebeurt 60% van de meldingen elektronisch. Hoe meer er elektronisch wordt gemeld, hoe groter de voordelen voor de hele binnenvaart.

Elektronisch melden in 6 stappen

  1. Meld je aan met je meldsoftware aan boord (BICS, RiverGuide app, ContainerPlanner, …).
  2. Maak een nieuwe reis aan.
  3. Geef je route zo accuraat mogelijk in met vertrek- en eindpunt en tussenstop(s).
  4. Vul -indien nodig- scheepsgegevens en aantal bemanningsleden aan.
  5. Vul in welke goederen je vervoert (wat je geladen hebt + tonnenmaat).
  6. Alles ingevuld? Geef je melding door. Hierna ontvang je digitaal de vaarvergunning en/of toelating.
https://vimeo.com/740648765/49506631fd