Gevaarlijk goed aan boord? Digitaal melden verplicht!

Gevaarlijk goed aan boord? Digitaal melden verplicht!

Vanaf 1 maart 2021 is het op alle Vlaamse waterwegen voor binnenvaartschippers die gevaarlijke goederen vervoeren verplicht om reis- en ladinggegevens digitaal te melden.

Vaar je met gevaarlijke goederen door Vlaanderen? Dan wordt verwacht dat jij je melding digitaal doorgeeft. In het kader van veiligheid is het namelijk essentieel dat gegevens van gevaarlijke goederen aan de overheid gemeld worden. Dit is van groot belang in geval van calamiteiten.

De Vlaamse overheid heeft de ambitie om de digitale meldplicht in te voeren voor alle schepen die in Vlaanderen varen. De verplichting voor schepen met gevaarlijke goederen is hierin een eerste belangrijke stap.

Tijd voor actie!

Aan alle schippers die ADN-goederen vervoeren en al digitaal melden, doe zo verder!

Meld je nog niet digitaal? Dan vragen we je om zo snel mogelijk actie te ondernemen zodat ook jij je gegevens digitaal kan delen. Je kan dit doen met de gangbare softwarepakketten.

6 maanden tijd om digitaal melden in te voeren

Van 1 maart tot 31 augustus 2021 zal er nog geen handhaving gebeuren op de digitale meldplicht. Zo krijgt iedere schipper de nodige tijd om zich aan te passen aan de nieuwe situatie. Gebruik deze tijd om digitale meldsoftware aan boord te halen als je die nog niet hebt.

Surf naar www.visuris.be/adnmeldplicht voor meer informatie over de digitale meldplicht.