Meer tijd nodig voor elektronisch melden? Gedoogperiode verlengd tot 01.01.2024

Meer tijd nodig voor elektronisch melden? Gedoogperiode verlengd tot 01.01.2024

In Vlaanderen geldt een algemene elektronische meldplicht voor de hele binnenvaart. Concreet betekent deze verplichting dat schippers op de Vlaamse waterwegen reis-, schip- en laadgegevens elektronisch moeten melden via meldsoftware aan boord en dat vóór aanvang van de reis.

Om schippers die nog niet elektronisch melden de nodige tijd te geven om zich aan te passen, heeft De Vlaamse Waterweg nv een tijdelijke gedoogperiode voorzien. Deze loopt tot 1 januari 2024. Later dit jaar worden er ook opnieuw infosessies voorzien over elektronisch melden.

Doe nu al het nodige om je in regel te stellen.

Elektronisch melden is eenvoudig. Hiervoor worden gratis softpakketten ter beschikking gesteld die men kan gebruiken op een pc of smartphone. De gemelde gegevens worden door eRIBa bovendien automatisch doorgestuurd naar alle vaarwegautoriteiten op de vaarroute op voorwaarde dat er minstens twee routepunten worden ingevuld. Hierdoor hoeven schippers hun gegevens maar één keer in te voeren en bij aankomst enkel nog te bevestigen aan de waterwegbeheerders. Meer info vind je op deze website.