Persbericht: Innovatie in de binnenvaart

Persbericht: Innovatie in de binnenvaart

Eén melding om te varen in heel Vlaanderen en op de Westerschelde

Samenwerkende overheden leggen breed gedragen fundament voor binnenvaartdigitalisatie

De Vlaamse Waterweg nv, Port of Antwerp, Haven Oostende, de Haven van Zeebrugge, North Sea Port, het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust en het Gemeenschappelijk Nautisch Beheer slaan de handen in elkaar om een innovatief meldplatform uit te bouwen tegen 2021: eRIBa (voorheen gekend als Single Window for Inland Navigation). Vanaf dan hoeven schippers en binnenvaartondernemers slechts éénmaal en digitaal de reis-, lading- en scheepsgegevenste melden binnen Vlaanderen en de Westerschelde. “Het meldplatform eRIBa vormt een belangrijke mijlpaal in de digitalisatie van de binnenvaart, die bijdraagt aan de efficiëntie en veiligheid”, aldus Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken. “Met deze samenwerking en dit initiatief, waarbij ook het Nederlandse Rijkswaterstaat en andere actoren mee aan tafel zaten, behoren de ketenpartners tot de voorlopers in Europa inzake digitalisering.”

Momenteel moeten schippers en binnenvaartondernemers bij iedere autoriteit die ze op hun vaarroute tegenkomen telkens (dezelfde) reis-, lading- en scheepsgegevens melden. “Bij de ene autoriteit kan dit digitaal, bij de andere moet het via VHF-radio gebeuren en in sommige gevallen moet men zelfs van boord gaan om een formulier af te geven in het loket”, vertelt Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv. “Het nieuwe meldplatform eRIBa – dat staat voor Electronic Reporting for Inland Barges – maakt een einde aan dit uitvoerig administratief werk.”

Minder administratie

Via (bestaande) software stuurt de schipper of binnenvaartondernemer de gegevens door naar het meldplatform, dat de gegevens automatisch doorstuurt naar de vaar- en havenautoriteiten op de vaarroute van het schip. Het meldplatform en de eigen digitale applicaties van de autoriteiten zijn immers op elkaar afgestemd. De melder hoeft de gegevens dus nog maar eenmaal door te sturen, digitaal. De uitwisseling van gegevens gebeurt conform de GDPR-wetgeving.

Veiligere en efficiëntere binnenvaart

ERIBa zorgt niet alleen voor een administratieve vereenvoudiging, het maakt de binnenvaart nog veiliger en efficiënter. Minder vaak melden betekent minder afleiding voor de schipper en de kans op ongevallen neemt af omdat men niet meer aan wal moet gaan. Daarnaast zullen de vaar- en havenautoriteiten de risico’s op incidenten beter kunnen inschatten en sneller kunnen reageren als er zich toch een incident voordoet. Ze weten namelijk op voorhand welk type schip en lading zich in de haven of op de vaarweg bevindt. Dankzij het meldplatform zullen de trajecten van schepen ook beter gepland kunnen worden. Planningen van bruggen en sluizen worden geoptimaliseerd.

Geen nieuwe meldsoftware nodig

De bestaande meldsoftwarepakketten worden door de softwareleveranciers compatibel gemaakt met het nieuwe meldplatform eRIBa. Voor wie nu al digitaal meldt, zal het dus niet nodig zijn om nieuwe software aan boord te halen. Wie nog geen software gebruikt, heeft er baat bij om dat te doen met het oog op de verplichte invoering van digitaal melden. Streefdatum is om dit vanaf 1 januari 2021 te verplichten voor schepen met gevarengoed en kort nadien ook voor de overige schepen.

Meer informatie op: www.eriba-platform.be.