Digitaal varen? Tijd besparen!

Innovatie in de binnenvaart

Wat is eRIBa?

Een slim communicatieplatform voor de uitwisseling van digitale meldgegevens tussen de binnenvaartondernemer en de vaarwegautoriteiten in Vlaanderen en op de Westerschelde, dat is eRIBa (electronic Reporting for Inland Barges, voorheen gekend als het Single Window for Inland Navigation). Met eRIBa wordt het meldproces voor jou als binnenvaartondernemer efficiënter. Ook zorgt eRIBa ervoor dat je je gegevens digitaal kan melden, je hoeft dit zelfs nog maar één keer te doen  (bij het begin van je vaarroute) als er onderweg geen wijzigingen optreden.

Stel dat je van Oostende naar Antwerpen vaart, dan kan je dankzij eRIBa je gegevens digitaal melden bij vertrek in Oostende. Je hoeft geen gegevens meer door te geven als je in het vaargebied van De Vlaamse Waterweg nv of de haven van Antwerpen komt, behalve als er onderweg wijzigingen optreden. De  gemelde gegevens worden door eRIBa automatisch doorgestuurd naar alle vaarwegautoriteiten op jouw route op voorwaarde dat je minstens twee routepunten doorgeeft via jouw meldsoftware. De uitwisseling van deze gegevens gebeurt volledig conform de wetgeving en privacyregels.

Vanaf 4 januari 2021 is het meldproces voor de binnenvaart vereenvoudigd tot één digitale melding. Vanaf dan worden jouw gegevens gedeeld via eRIBa.

Bekijk de video van de infosessie.

Gegevens correct invullen

De gegevens worden door eRIBa ontvangen van jouw meldsoftware, waarna eRIBa deze meteen doorstuurt naar de betrokken vaarwegautoriteiten. Het is daarbij van belang dat je je gegevens correct invult en steeds minstens twee routepunten ingeeft. Alleen dan kan eRIBa bepalen welke vaarwegautoriteiten je tegenkomt op je vaarroute en je meldgegevens aan hen bezorgen. Je hoeft je bij de autoriteiten op je vaarroute enkel nog te identificeren en je gegevens te bevestigen.

Samenwerking tussen verschillende partijen 

De Vlaamse Waterweg nv, Port of Antwerp-Bruges, North Sea Port, Port of Oostende, Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, Gemeenschappelijk Nautisch Beheer gebruiken eRIBa en zorgden voor de totstandkoming ervan.  Er is ook een nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat.

Voordelen elektronisch melden

Minder administratie, minder wachten, meer veiligheid

Vanaf 4 januari 2021 hoef je je reis-, lading- en scheepsgegevens niet meer via VHF of aan het loket te melden. Je hoeft deze gegevens vanaf dan nog maar één keer digitaal (via meldsoftware) door te geven. Dit zorgt voor een efficiëntere afhandeling van je administratie en een vlotte en juiste facturatie.

Digitaal melden bevordert bovendien de kwaliteit van de gegevens. Er sluipen minder fouten in dan bij melden via loket of VHF. Hierdoor zijn vaarwegautoriteiten, sluis- en brugbedienaars beter op de hoogte van welke schepen wanneer passeren en kunnen ze eventuele risico’s op voorhand beperken. De gezamenlijke sluispassage van twee schepen met niet-compatibele goederen kan zo bijvoorbeeld vermeden worden.

In lijn met Europa

Vanaf 4 januari 2021 kan je dankzij eRIBa op alle waterwegen in Vlaanderen en op de Westerschelde (inclusief het Nederlandse deel van North Sea Port) vlotter digitaal melden. Binnen afzienbare tijd zal eRIBa ook de dubbele melding bij een grensovergang met Nederland (in beide richtingen) voorkomen.

Vlaanderen behoort met eRIBa tot de voorlopers in Europa op het vlak van digitaal melden. We volgen de ontwikkelingen elders in Europa op en stemmen de innovaties in Vlaanderen hierop af. Vanaf 4 januari 2021 kan je dankzij eRIBa op alle waterwegen in Vlaanderen en op de Westerschelde (inclusief het Nederlandse deel van North Sea Port) vlotter digitaal melden. Binnen afzienbare tijd zal eRIBa ook de dubbele melding bij een grensovergang met Nederland (in beide richtingen) voorkomen.

Handige tip

Vlaanderen beschikt over een uitgebreid waterwegennetwerk. Dat wil zeggen dat een schip op verschillende manieren van A naar B kan varen. Om de vaarrechten correct te kunnen berekenen en de sluizen op het traject te kunnen verwittigen, is het belangrijk dat de vaarautoriteiten beschikken over de correcte vaarroute.

Het is aangewezen om naast een vertrek- en een aankomstpunt ook één of meerdere tussen-of viapunten mee te geven. Hierdoor kan de vaarvergunning eenvoudig en correct opgesteld worden waardoor rechtzettingen beperkt zullen zijn.

Als tussenpunt kan je bijvoorbeeld één van de sluizen op het traject opgeven of wanneer je start of eindigt buiten Vlaanderen is het handig om aan te geven via welk “grenspunt” het schip Vlaanderen binnen vaart.

Je kan deze punten éénvoudig terugvinden in de BICS toepassing door te zoeken op “grenspunt + het land“, bijvoorbeeld “grenspunt Nederland”.

In combinatie met een goed vertrek- en eindpunt zal de software op deze manier de correcte route kunnen berekenen. Voor een herkomst of bestemming op het netwerk van de Vlaamse Waterweg kan best de ligplaats opgegeven worden waar de reis start of eindigt.

Nieuws

Softwareleveranciers

Meld je nu al digitaal? Dan hoef je geen nieuwe meldsoftware aan boord te halen. De stille kracht van eRIBa werkt namelijk in de achtergrond van bestaande meldsoftware en zal dus voor de gebruiker onzichtbaar zijn.

Volgende softwareleveranciers nemen acties om eRIBa–compatibel te zijn:

Softwarenaam
Uitgever
Gegevens
Binnenvaart Informatie en Communicatie Systeem (BICS)
Rijkswaterstaat
ContainerPlanner
Autena Software BV

Desiré Savelkoul

ST. Teunismolenweg 48F, 6534 AG Nijmegen, Netherlands

Office: +31 24 355 94 17

Support: +31 24 355 63 10

d.savelkoul@autena.nl

autena.nl

Navigis
Tresco

Ken Hendrickx

ken@tresco.eu

TRESCO Engineering bv

Vosseschijnstraat 43b1, Haven 140 – 2030 Antwerpen, België

+32 (0)3 2310731

tresco.eu

Periskal Inland ECDIS Viewer
Periskal
RiverGuide
Teqplay

Teqplay Support

Van Nelleweg 1, 3044BC Rotterdam, The Netherlands

+31 103 006 737

support@teqplay.nl

www.riverguide.eu

UAB-Online
UAB-Online

UAB-Online

Montanusstraat 18, 3223 HL, Hellevoetsluis, Netherlands

+31 85 76 09 998

info@uab-online.com

Vemasys
Blue Century

Maarten Breuls

Blue Century – VEMASYS®

Houtdok Noordkaai 142030 Antwerpen

Office: +32 3 376 09 51

maarten@bluecentury.eu

Info: www.bluecentury.be

Login: https://app.vemasys.eu/login

Meld je nog niet digitaal? Dan is het aangeraden om meldsoftware aan boord te halen, zodat je kan overstappen naar digitale meldingen. Het maakt het meldproces voor jou een stuk efficiënter.

Veelgestelde vragen

Welke voordelen heeft elektronisch melden?

Elektronisch melden zorgt voor een veiligere en vlottere binnenvaart.

Het maakt het meldproces eenvoudiger: je moet je reis-, lading- en scheepsgegevens slechts éénmalig voor je vertrekt via een meldsoftware door te geven. Daardoor hoef je niet meer telefonisch, via VHF of aan een loket te melden. Alle vaarwegautoriteiten op je route ontvangen de melding meteen. Dit zorgt voor een efficiëntere afhandeling van je administratie en een vlotte en juiste facturatie.
Elektronisch melden zorgt bovendien voor een betere kwaliteit van de gegevens. Er sluipen minder fouten in dan bij melden via loket of VHF. Hierdoor zijn vaarwegautoriteiten en sluis- en brugbedienaars beter op de hoogte van welke schepen er wanneer passeren en kunnen ze eventuele risico’s op voorhand beperken. De gezamenlijke sluispassage van twee schepen met niet-compatibele goederen kan zo bijvoorbeeld vermeden worden.

Hoe meer schippers elektronisch melden, hoe groter de voordelen zijn voor iedereen. De voordelen zullen dus geleidelijk aan groter worden. Zo zal je in het begin op sommige plaatsen wel nog je gegevens via VHF moeten bevestigen. Op langere termijn zal dit niet meer nodig zijn en komen ook andere voordelen inzicht. Zo zullen bv. de wachttijden aan bruggen en sluizen korter worden.

Bij wie kan ik terecht wanneer ik problemen heb met mijn meldsoftware?

Je kan contact opnemen met de leverancier van jouw meldsoftware.

Zorgt elektronisch melden voor kosten?

Als je al elektronisch meldt, dan kan je dezelfde software blijven gebruiken. Deze wordt compatibel gemaakt aan eRIBa, het achterliggende slimme communicatieplatform dat de gemelde gegevens aan de juiste vaarautoriteiten bezorgt. Meld je nog niet elektronisch, dan raden we aan om over te stappen naar elektronisch melden. Dit maakt het meldproces een stuk eenvoudiger. Dit brengt mogelijk de kost van een softwarepakket met zich mee, maar de meeste softwareleveranciers bieden hun software gratis aan. Een lijst van softwareleveranciers vind je op deze website. Verwacht wordt dat elektronisch melden in de loop van 2022 verplicht wordt in Vlaanderen.

Ik heb elektronisch gemeld, hoe weet ik dat deze is toegekomen op eRIBa?

Op dit ogenblik zie je nog niet via je meldsoftware of eRIBa je melding ontvangen heeft. De automatische bevestiging via de meldsoftware zal in de loop van 2022 worden uitgewerkt.

Hoe weet ik of eRIBa mijn melding naar de autoriteiten op de route stuurt?

Geef naast je vertrekplaats en aankomstplaats minstens één relevant routepunt in Vlaanderen op, zo zal eRIBa de correcte route berekenen. Uiteraard behoudt elke vaarwegbeheerder zijn eigenheid. Daardoor zal je verschillende types van bevestiging ontvangen. Als je door het gebied van bv. De Vlaamse Waterweg nv vaart, dan zal je vaarvergunning automatisch in je mailbox terecht komen. Vaar je door een haven, dan zal het havensysteem meteen je gemelde gegevens oppikken.

Ik deed een elektronische melding, maar moet toch twee keer melden?

Bij het melden is het belangrijk dat je je gegevens correct invult via je meldsoftware en steeds minstens twee routepunten ingeeft. Alleen dan kan eRIBa bepalen welke route je zal volgen en dus welke vaarwegautoriteiten je tegenkomt en jouw meldgegevensnodig hebben. Je hoeft je daarna bij de meeste vaarwegautoriteiten enkel nog te identificeren en je gegevens te bevestigen.

Ik moet toch nog via marifoon melden?

Hoe meer schippers elektronisch melden, hoe groter de voordelen zijn voor iedereen. De voordelen zullen dus geleidelijk aan groter worden. Zo zal je bij sommige vaarwegautoriteiten wel nog je gegevens via VHF of telefoon kunnen melden of bevestigen. Op langere termijn (hoe meer schippers elektronisch melden) zal dit niet meer nodig zijn en komen ook andere voordelen in zicht. Zo kunnen we het marifoonkanaal zo veel mogelijk laten gebruiken voor eenvoudige korte berichten, zoals aanvragen voor schuttingen of brugbediening en zullen bijvoorbeeld de wachttijden aan bruggen en sluizen korter worden.

Elektronisch melden lukte niet, wat moet ik doen?

Bevind je je in havengebied, bel dan naar de havenkapitein. Bevind je je in het vaargebied van De Vlaamse Waterweg nv, neem dan contact op met De Vlaamse Waterweg nv.

Ik meld al elektronisch. Moet ik nieuwe software aanschaffen?

Je hoeft geen nieuwe meldsoftware aan te schaffen. De bestaande software wordt compatibel gemaakt aan eRIBa, het achterliggende slimme communicatieplatform dat de gemelde gegevens aan de juiste vaarautoriteiten bezorgt. Via het eRIBa-label kan je herkennen of de meldsoftware compatibel is. Deze softwarepakketten zijn compatibel: BICS ContainerPlanner, Navigis, Periskal Inland ECDIS Viewer en RiverGuide (app).

Ik meld al elektronisch: wat verandert er voor mij?

Als je al elektronisch meldt, verandert er op het eerste gezicht niet zo veel. Je kan dezelfde meldsoftware blijven gebruiken. Het is daarbij wel van belang dat je je gegevens correct invult en steeds minstens twee routepunten ingeeft. Alleen dan kan het slimme achterliggende communicatieplatform eRIBa bepalen welke vaarwegautoriteiten je tegenkomt op je vaarroute en je meldgegevens aan hen bezorgen. Je hoeft je bij de autoriteiten op je vaarroute – op enkele uitzonderingen na – enkel nog te identificeren en je gegevens te bevestigen.

Welke software wordt compatibel gemaakt aan eRIBa?

Deze softwarepakketten zijn compatibel: BICS, ContainerPlanner, Navigis, Periskal Inland ECDIS Viewer en RiverGuide (app).

Wie krijgt toegang tot de gegevens die ik elektronisch meld?

Enkel de vaarwegautoriteiten die op jouw vaarroute liggen, krijgen toegang tot de gegevens die je meldt. Stel dat je bijvoorbeeld van Zeebrugge naar Antwerpen vaart, dan krijgen de Haven van Zeebrugge, De Vlaamse Waterweg nv en de Haven van Antwerpen de gegevens.

Wie krijgt toegang tot de gegevens die met eRIBa gedeeld worden?

Enkel de vaarwegautoriteiten die op jouw vaarroute liggen, krijgen toegang tot de gegevens die je meldt. Stel dat je bijvoorbeeld van Zeebrugge naar Antwerpen vaart, dan krijgen de Haven van Zeebrugge, De Vlaamse Waterweg nv en de Haven van Antwerpen de gegevens.

Welke gegevens worden verzameld?

Het gaat om gegevens betreffende het schip, de route die afgelegd wordt en de lading.

Mijn vraag staat niet in de lijst?

Als je vraag niet in de lijst staat, kan je een mailtje sturen naar info@eriba-platform.be.

Ik ben softwareleverancier en heb meer info nodig. Waar kan ik terecht?

Je kan je vraag mailen via info@eriba-platform.be

Correct elektronisch melden: hoe doe je dat?

 • Haal meldsoftware aan boord. Deze is vaak gratis.
 • Maak een account aan.
 • Vul je reis-, schip- en ladinggegevens in.
 • Voeg je vertrekpunt zo gedetailleerd mogelijk toe, als het kan de overslaglocatie of terminal, maar geen brug of sluis. Vertrek je vanuit het buitenland, voeg dan je locatie in het buitenland toe.
 • Voeg een tweede routepunt toe. Dit mag wel een sluis zijn. Dit is zelfs een ideaal herkenningspunt.
 • Dien je melding in vóór vertrek zodat de vaarwegautoriteiten je gegevens tijdig ontvangen.
 • Vertrek je in Nederland? Meld je reis dan bij vertrek in Nederland meteen elektronisch aan Rijkswaterstaat, via BICS of Riverguide. Dankzij de informatie-uitwisseling tussen Vlaanderen en Nederland moet je niet meer opnieuw melden in Vlaanderen.

Ik gebruik al BICS of Riverguide maar het lukt me op bepaalde plaatsen niet om elektronisch te melden?

Indien je een probleem vaststelt tijdens het elektronisch melden kan je het nummer +32 2/616.32.05 (standaard tarief) bellen. Hier word je verder geholpen. Tracht goed te duiden waarom elektronisch melden niet lukt.  Let wel, onterecht gebruik van het nummer kan leiden tot een boete.

Tot op heden liet ik een vaarvergunning aanmaken door naar het 0800 nummer te bellen. Wat moet ik nu doen?

Het gratis 0800 nummer zal niet meer toegankelijk zijn vanaf januari 2024. Enkel indien het je echt niet lukt om elektronisch te melden kan je het +32 2/616.32.05 (standaard tarief) bellen. Hier word je verder geholpen. Tracht goed te duiden waarom elektronisch melden niet lukt. Let wel, onterecht gebruik van het nummer kan leiden tot een boete.

Riskeer ik een boete bij niet-elektronisch melden?

Vanaf 1 januari 2024 loopt de gedoogperiode voor de toepassing van de verplichte meldplicht af. Vanaf dat moment zal handhaving op deze regelgeving plaatsvinden. Dit betekent dat, wanneer u doorgaat met een telefonische aanvraag, u het risico loopt op vervolging en beboeting. Wanneer zo’n overtreding wordt vastgesteld, kan een bestuurlijke geldboete van 100 tot 150 euro per keer uitgesproken worden. Voor meer informatie over de boetes verwijzen wij u door naar www.visuris.be. U vraagt uw vaarvergunning dus best elektronisch aan vóór uw vertrek.

Welke voordelen heeft elektronisch melden?

Elektronisch melden zorgt voor een veiligere en vlottere binnenvaart.

Het maakt het meldproces eenvoudiger: je moet je reis-, lading- en scheepsgegevens slechts éénmalig voor je vertrekt via een meldsoftware door te geven. Daardoor hoef je niet meer telefonisch, via VHF of aan een loket te melden. Alle vaarwegautoriteiten op je route ontvangen de melding meteen. Dit zorgt voor een efficiëntere afhandeling van je administratie en een vlotte en juiste facturatie.
Elektronisch melden zorgt bovendien voor een betere kwaliteit van de gegevens. Er sluipen minder fouten in dan bij melden via loket of VHF. Hierdoor zijn vaarwegautoriteiten en sluis- en brugbedienaars beter op de hoogte van welke schepen er wanneer passeren en kunnen ze eventuele risico’s op voorhand beperken. De gezamenlijke sluispassage van twee schepen met niet-compatibele goederen kan zo bijvoorbeeld vermeden worden.

Hoe meer schippers elektronisch melden, hoe groter de voordelen zijn voor iedereen. De voordelen zullen dus geleidelijk aan groter worden. Zo zal je in het begin op sommige plaatsen wel nog je gegevens via VHF moeten bevestigen. Op langere termijn zal dit niet meer nodig zijn en komen ook andere voordelen inzicht. Zo zullen bv. de wachttijden aan bruggen en sluizen korter worden.

Bij wie kan ik terecht wanneer ik problemen heb met mijn meldsoftware?

Je kan contact opnemen met de leverancier van jouw meldsoftware.

Wie moet elektronisch melden en waar moet je dit doen?

Elektronisch melden is er voor alle binnenvaartondernemers en -schippers. Dit geldt in de vaargebieden in Vlaanderen en op de Westerschelde. Het zal dus gebruikt worden door De Vlaamse Waterweg nv, Port of Antwerp, Port of Zeebrugge, North Sea Port, Port of Oostende, Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust en Gemeenschappelijk Nautisch Beheer. Binnen afzienbare tijd stuurt eRIBa je BICS-melding ook bijvertrek vanuit Nederland naar Vlaanderen en omgekeerd meteen naar alle autoriteiten op je route.

Moet ik nieuwe software aanschaffen?

Als je nog niet elektronisch meldt en dus nog geen meldsoftware aan boord hebt, raden we aan om dit aan te schaffen. Dit maakt het meldproces een stuk eenvoudiger. Dit brengt mogelijk de kost van een softwarepakket met zich mee, maar de meeste softwareleveranciersbieden hun software gratis aan. Verwacht wordt dat elektronisch melden in de loop van 2022 verplicht wordt in Vlaanderen.

Ik meld mijn gegevens nog niet elektronisch. Wat moet ik doen?

Als je nog niet elektronisch meldt, is het aangeraden om software aan te schaffen. Dit maakt het meldproces een stuk eenvoudiger. Dit brengt mogelijk de kost van een softwarepakket met zich mee. Het BICS-pakket van Rijkswaterstaat is gratis. Verwacht wordt dat elektronisch melden in de loop van 2022 verplicht wordt in Vlaanderen.

Welke software wordt compatibel gemaakt aan eRIBa?

Deze softwarepakketten zijn compatibel: BICS, ContainerPlanner, Navigis, Periskal Inland ECDIS Viewer en RiverGuide (app).

Hoe kan ik elektronisch melden?

Om elektronisch te melden, heb je een computer met internetverbinding en meldsoftware nodig. De meeste softwareleveranciers bieden hun software gratis aan. Een lijst van softwareleveranciers vind je op deze website.

Wie krijgt toegang tot de gegevens die ik elektronisch meld?

Enkel de vaarwegautoriteiten die op jouw vaarroute liggen, krijgen toegang tot de gegevens die je meldt. Stel dat je bijvoorbeeld van Zeebrugge naar Antwerpen vaart, dan krijgen de Haven van Zeebrugge, De Vlaamse Waterweg nv en de Haven van Antwerpen de gegevens.

Wie krijgt toegang tot de gegevens die met eRIBa gedeeld worden?

Enkel de vaarwegautoriteiten die op jouw vaarroute liggen, krijgen toegang tot de gegevens die je meldt. Stel dat je bijvoorbeeld van Zeebrugge naar Antwerpen vaart, dan krijgen de Haven van Zeebrugge, De Vlaamse Waterweg nv en de Haven van Antwerpen de gegevens.

Welke gegevens worden verzameld?

Het gaat om gegevens betreffende het schip, de route die afgelegd wordt en de lading.

Mijn vraag staat niet in de lijst?

Als je vraag niet in de lijst staat, kan je een mailtje sturen naar info@eriba-platform.be.

Ik ben softwareleverancier en heb meer info nodig. Waar kan ik terecht?

Je kan je vraag mailen via info@eriba-platform.be

Correct elektronisch melden: hoe doe je dat?

 • Haal meldsoftware aan boord. Deze is vaak gratis.
 • Maak een account aan.
 • Vul je reis-, schip- en ladinggegevens in.
 • Voeg je vertrekpunt zo gedetailleerd mogelijk toe, als het kan de overslaglocatie of terminal, maar geen brug of sluis. Vertrek je vanuit het buitenland, voeg dan je locatie in het buitenland toe.
 • Voeg een tweede routepunt toe. Dit mag wel een sluis zijn. Dit is zelfs een ideaal herkenningspunt.
 • Dien je melding in vóór vertrek zodat de vaarwegautoriteiten je gegevens tijdig ontvangen.
 • Vertrek je in Nederland? Meld je reis dan bij vertrek in Nederland meteen elektronisch aan Rijkswaterstaat, via BICS of Riverguide. Dankzij de informatie-uitwisseling tussen Vlaanderen en Nederland moet je niet meer opnieuw melden in Vlaanderen.

Riskeer ik een boete bij niet-elektronisch melden?

Vanaf 1 januari 2024 loopt de gedoogperiode voor de toepassing van de verplichte meldplicht af. Vanaf dat moment zal handhaving op deze regelgeving plaatsvinden. Dit betekent dat, wanneer u doorgaat met een telefonische aanvraag, u het risico loopt op vervolging en beboeting. Wanneer zo’n overtreding wordt vastgesteld, kan een bestuurlijke geldboete van 100 tot 150 euro per keer uitgesproken worden. Voor meer informatie over de boetes verwijzen wij u door naar www.visuris.be. U vraagt uw vaarvergunning dus best elektronisch aan vóór uw vertrek.